แบบฝึกหัด คณิต – B-4 การบวกและลบ จำนวนนับไม่เกิน 1,000

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

 ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกและลบ จำนวนนับไม่เกิน 1,000

  • การบวกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (โดยไม่มีการทด)
  • การบวกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (โดยมีการทด)
  • การสลับที่การบวก
  • การบวกจำนวนสามจำนวน
  • การกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปหลักสิบ
  • การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (มีการกระจาย)
  • การตรวจคำตอบ
  • การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
  • โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

(26 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ