แบบฝึกหัด คณิต – A-5 จำนวนนับ 10 ถึง 20

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับ 10 ถึง 20

  • จำนวนสิบ
  • จำนวนนับ 11 ถึง 20
  • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  • การเปรียบเทียบจำนวน
  • การเรียงลำดับจำนวน

(21หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ