แบบฝึกหัด คณิต – A-6-1 การบวกและการลบไม่เกิน 20

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกและการลบไม่เกิน 20

  • การบวกครบสิบ
  • การบวกจำนวนหนึ่งหลัก สองจำนวน
  • การสลับที่สำหรับการบวก
  • การบวกจำนวนสองหลัก กับ จำนวนหนึ่งหลัก
  • การบวกจำนวน สามจำนวน
  • โจทย์ปัญหาการบวก

(16หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ