แบบฝึกหัด คณิต – A-6-2 การบวกและการลบไม่เกิน 20

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกและการลบจำนวนที่ไม่เกิน 20

  • การลบจำนวนสองหลัก กับ จำนวนหนึ่งหลัก
  • การลบที่ไม่มีการกระจาย
  • การลบที่มีการกระจาย
  • โจทย์ปัญหา
  • ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

(18หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ