แบบฝึกหัด คณิต – AP-4 รูปและแบบรูป

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  แผนภาพ

เนื้อหาแบบฝึกหัด: รูปและแบบรูป

  • การใช้แผนภาพหาคำตอบของรูปและแบบรูป
  • การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของรูปและแบบรูป
  • การแสดงความสัมพันธ์ของรูปกับจำนวน

(10 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ