แบบทดสอบ คณิต – AT-1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

  • จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
  • การเปรียบเทียบจำนวน
  • การเรียงลำดับจากน้อยไปมาก
  • การเรียงลำดับจากมากไปน้อย
  • โจทย์ปัญหา

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ