แบบทดสอบ คณิต – AT-10 จำนวนนับ 21 ถึง 100

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับ 21 ถึง 100

  • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  • ค่าของเลขโดดใน หลักสิบ หลักหน่วย
  • จำนวนนับจาก 1 ถึง 100
  • การเปรียบเทียบจำนวน
  • การเรียงลำดับจำนวน
  • นับเพิ่มที่ละ 1 ที่ละ 2
  • นับลดที่ละ 1
  • แบบรูปของจำนวน

(5หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ