แบบทดสอบ คณิต – AT-3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

  • การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
  • รูปภาพแสดงการบวก
  • ประโยคสัญลักษณ์การบวก
  • ศูนย์กับการบวก
  • การสลับที่การบวก
  • โจทย์ปัญหา

(5หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ