แบบฝึกหัด คณิต – AX-1 โจทย์ปัญหา บวกลบไม่เกิน 9

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  เสริมโจทย์

เนื้อหาแบบฝึกหัด: โจทย์ปัญหาการ บวกลบไม่เกิน 9

  • โจทย์ปัญหาการบวกไม่เกิน 9
  • โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
  • เขียนประโยคสัญลักษณ์
  • ขั้นตอนการแสดงวิธีหาคำตอบ

(9 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ