แบบฝึกหัด คณิต – B-11 รูปเรขาคณิต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: รูปเรขาคณิต

  • รูปเรขาคณิตแบบเปิด
  • รูปเรขาคณิตแบบปิด
  • รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี
  • การเขียนรูปเรขาคณิต
  • ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม และทรงกระบอก
  • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลม กับทรงกลม
  • แบบรูป ของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ

(20 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ