แบบฝึกหัด คณิต – B-9 การหาร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การหาร

  • การลบและการหาร แบบลงตัว
  • การวาดโมเดลประกอบการหาร
  • การหาร แบบไม่ลงตัว
  • การหาผลหาร โดยใช้ความสัมพันธ์การคูณและการหาร
  • การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
  • โจทย์ปัญหา
  • การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการหาร

(30 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ