แบบฝึกหัด คณิต – C-2 การบวกและลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกและลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000

  • การสลับที่การบวก
  • การเปลี่ยนกลุ่มการบวก
  • การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
  • การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (แบบไม่มีการกระจาย)
  • การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (แบบมีการกระจาย)
  • โจทย์ปัญหา

(21 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ