แบบฝึกหัด คณิต – C-4 การวัดความยาว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การวัดความยาว

  • การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม
  • การเลือกเครื่องมือวัดความยาว
  • การวัดระยะทาง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
  • การบวก ลบความยาว
  • โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

(18 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ