แบบฝึกหัด คณิต – CD-3 การหารจำนวนสองหลัก,สามหลัก ด้วยจำนวนหนึ่งหลัก(1)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  เสริมคำนวณ

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การหารจำนวนสองหลัก,สามหลักด้วยจำนวนหนึ่งหลัก

  • การหารจำนวนสองหลักด้วยจำนวนหนึ่งหลัก (หารยาว)
  • การหารจำนวนสามหลักด้วยจำนวนหนึ่งหลัก (หารยาว)

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ