แบบทดสอบ คณิต – CT-10 รูปเรขาคณิต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: รูปเรขาคณิต

  • รูปเรขาคณิตสองมิติ
  • การวาดรูปเรขาคณิตสองมิติ
  • รูปที่มีแกนสมมาตร
  • รูปเรขาคณิตสามมิติ
  • แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและรูป

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ