แบบฝึกหัด คณิต – D-1 จำนวนที่มากกว่า 100,000

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

  • ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000
  • จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  • ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
  • การเปรียบเทียบจำนวน
  • การเรียงลำดับจำนวน
  • แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

(16 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ