แบบฝึกหัด คณิต – D-11 เวลา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: เวลา

  • ส่วนประกอบของนาฬิกา
  • การบอกเวลา
  • การบอกระยะเวลา
  • การอ่ารและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม
  • การอ่านตารางเวลา
  • หน่วยของเวลา
  • ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
  • วิธีการเปลี่ยนหน่วย
  • โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา

(26 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ