แบบฝึกหัด คณิต – D-12 ทศนิยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ทศนิยม

  • ความหมาย การเขียน และการอ่านทศนิยม 1 ตำแหน่ง
  • การเปรียบเทียบทศนิยม 1 ตำแหน่ง
  • การเรียงลำดับทศนิยม 1 ตำแหน่ง
  • การบวกลำดับทศนิยม 1 ตำแหน่ง
  • การลบลำดับทศนิยม 1 ตำแหน่ง
  • โจทย์ปัญหาทศนิยม

(16 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ