แบบฝึกหัด คณิต – D-4 การคูณ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การคูณ

  • การคูณจำนวนสองหลักกับ 100
  • การคูณจำนวนสองหลักกับ 200 , 300 , … , 900
  • การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก
  • การคูณจำนวนมากกว่าหนึ่งหลัก กับจำนวนมากกว่าสองหลัก
  • โจทย์ปัญหาการคูณ
  • การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
  • การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

(24 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ