แบบฝึกหัด คณิต – D-5 การหาร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การหาร

  • ทบทวนการหาร (วิธีหารยาว , วิธีหารสั้น)
  • การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
  • การหารมีเศษ
  • การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
  • โจทย์ปัญหาการหาร
  • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเฉลี่ย
  • การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

(23 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ