แบบทดสอบ คณิต – DT-1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

  • การเขียนแสดงจำนวนในรูปการกระจาย
  • ค่าของเลขโดด
  • การเรียงลำดับจำนวนที่มากกว่า 100,000
  • การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า 100,000
  • แบบของจำนวน

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ