แบบทดสอบ คณิต – DT-12 ทศนิยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ทศนิยม

  • การเขียน และการอ่านทศนิยม
  • ความสัมพันะ์ของเศษส่วนและทศนิยม
  • การเปรียบเทียบทศนิยม
  • การเรียงลำดับทศนิยม 1 ตำแหน่ง
  • โจทย์ปัญหาทศนิยม

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ