แบบทดสอบ คณิต – DT-6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง

  • การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
  • การอ่านแผนภูมิแท่ง
  • การเขียนแผนภูมิรูปภาพ
  • การเขียนแผนภูมิแท่ง
  • การอ่ารตาราง

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ