แบบฝึกหัด คณิต – E-10 บทประยุกต์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: บทประยุกต์

  • การคูณ การหาร และเศษส่วน
  • การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางค์
  • เศษส่วนกับร้อยละ
  • ทศนิยมกับร้อยละ
  • ร้อยละกับจำนวนนับ
  • โจทย์ปัญหาร้อยละ
  • การลดราคา
  • กำไร ขาดทุน
  • การหากำไร ขาดทุนและราคาขาย
  • การหาร้อยละและเปอร์เซ็นต์

(32 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ