แบบฝึกหัด คณิต – E-5 สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

  • การเก็บข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
  • แผนภูมิรูปภาพ
  • แผนภูมิแท่ง
  • แผ่นภูมิแท่งเปรียบเทียบ
  • กราฟเส้น
  • ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

(20 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ