แบบฝึกหัด คณิต – EM-2-2 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  คิดในใจ

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

  • การคูณจำนวนคละ ด้วยจำนวนเต็ม
  • การคูณจำนวนเต็ม ด้วยจำนวนคละที่มีจำนวนเต็มและตัวเศษเป็น 1
  • การคูณจำนวนคละ ที่ซ้ำกัน (เศษส่วนเป็น 1/2 เท่านั้น)
  • การคูณจำนวนคละ ที่มีเศษส่วนซ้ำกัน (เศษเป็น 1 เท่านั้น)
  • การคูณจำนวนคละ ที่มีจำนวนเต็มซ้ำกัน (เศษส่วนบวกกันได้ 1 เท่านั้น)
  • การหารเศษส่วนด้วยำนวนเต็ม
  • การหารจำนวนเจ็ม ด้วยเศษส่วน ที่มีจำนวนเต็มและตัวเศษเป็น 1

(ุ7 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ