แบบทดสอบ คณิต – ET-1 จำนวนนับ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  จำนวนนับ

  • การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่มากกว่า 1,000,000
  • ค่าประจำหลัก
  • การเขียนในรูปกระจาย
  • การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ
  • แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ