แบบทดสอบ คณิต – ET-11 รูปสี่เหลี่ยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: รูปสี่เหลี่ยม

  • ชนิดของสี่เหลี่ยม
  • แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
  • การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • ความยาวรอบรู้ของสี่เหลี่ยม
  • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ