แบบฝึกหัด คณิต – F-12 การหารทศนิยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  การหารทศนิยม

  • การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ
  • การประมาณคำตอบ
  • การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม
  • การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นทศนิยม
  • โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม
  • การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
  • โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

(27 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ