แบบฝึกหัด คณิต – F-15 บทประยุกต์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  บทประยุกต์

  • ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณการหาร
  • การทำร้อยละให้เป็นเศษส่วน หรือทศนิยม
  • การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
  • การหาร้อยละ
  • โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย
  • โจทย์ปัญหาร้อยละกับการลดราคา
  • โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ
  • ดอกเบี้ย

(36 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ