แบบฝึกหัด คณิต – F-7 ทิศและแผนผัง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ทิศและแผนผัง

  • ทิศ
  • การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ
  • แผนผัง
  • การเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่างๆ
  • การเขียนแผนผังโดยสังเขป

(18 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ