แบบทดสอบ คณิต – FT-4 ตัวประกอบของจำนวนนับ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ตัวประกอบของจำนวนนับ

  • ตัวประกอบ
  • จำนวนเฉพาะ
  • ตัวประกอบเฉพาะ
  • การแยกตัวประกอบ
  • ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม)
  • ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น)
  • โจทย์ปัญหา

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ