แบบทดสอบ คณิต – FT-5 มุมและส่วนของเส้นตรง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  มุมและส่วนของเส้นตรง

  • ชื่อมุมและสัญลักษณ์แทนมุม
  • ชนิดของมุม
  • การแบ่งครึ่งมุม
  • การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ