แบบทดสอบ คณิต – FT-9 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  Post Test 

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

  • การบวกและการลบเศษส่วน
  • การบวกและการลบจำนวนคละ
  • การคูณเศษส่วน
  • การหารเศษส่วน
  • การบวก การลบ การคูณ และการหารระคนของเศษส่วน
  • โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ