แบบฝึกหัด คณิต – GF-2 ระบบจำนวนเต็ม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ระบบจำนวนเต็ม

  • จำนวนเต็ม
  • การบวกจำนวนเต็ม
  • การลบจำนวนเต็ม
  • การคูณจำนวนเต็ม
  • การหารจำนวนเต็ม
  • สมบัติจำนวนเต็ม

(32 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ