แบบฝึกหัด คณิต – GF-4 พื้นฐานทางเรขาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: พื้นฐานทางเรขาคณิตศาสตร์

  • จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสี
  • มุม
  • การสร้างเส้นตรง
  • การสร้างมุม
  • การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ
  • การสร้างเส้นขนาน
  • ความสัมพัธ์ระหว่าง ห.ร.ม.กับ ค.ร.น.
  • การนำไปใช้ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

(30 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ