แบบฝึกหัด คณิต – GS-1 การประยุกต์ 1

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การประยุกต์ 1

  • รูปเรขาคณิต
  • รูปสามเหลี่ยม
  • จุดภายใน และจุดภายนอก
  • แทนแกรม
  • จำนวนนับ
  • จำนวนเฉพาะ
  • ร้อยละ
  • การซื้อขาย
  • กำไร ขาดทุนที่กำหนดร้อยละ
  • ปัญหาชวนคิด

(36 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ