แบบฝึกหัด คณิต – GS-7 การประยุกต์ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  การประยุกต์ 2

  • แบบรูปของจำนวน
  • พาลินโดรม
  • ลำดับฟิโบนักชี
  • ข่ายงาน
  • การประยุกต์ของเศษส่วน และทศนิยม
  • เศษส่วนและทศนิยม

(15 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ