แบบฝึกหัด คณิต – HF-2 การวัด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การวัด

  • การวัดความยาว
  • การวัดพื้นที่
  • การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่
  • การนำความรู้ เรื่องพื้นที่ไปใช้
  • การวัดปริมาตร และน้ำหนัก
  • การวัดเวลา

(28 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ