แบบทดสอบ คณิต – HFR-9 เส้นขนาน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  เส้นขนาน

  • เส้นขนาน
  • เส้นขนานและมุมแย้ง
  • ทฤษฎีบท เส้นขนาน
  • บทกลับของ ทฤษฎีเส้นขนาน
  • การพิสูจน์

(9 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ