แบบฝึกหัด คณิต – HS-4 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

  • อัตราส่วน
  • อัตราส่วนที่เท่ากัน
  • สัดส่วน
  • โจทย์ปัญหาอัคราส่วน
  • การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ
  • โจทย์ปัญหาร้อยละ
  • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  • มาตราส่วน

(27 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ