แบบฝึกหัด คณิต – HS-5-1 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

  • ทบทวนและการประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
  • การเลื่อนขนาน
  • การหาพิกัดเดิมของการเลื่อนขนาน
  • การหาค่าพิกัดของการเลื่อนขนาน

(25 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ