แบบฝึกหัด คณิต – HS-7 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

  • สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  • คำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  • การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

(20 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ