แบบฝึกหัด คณิต – IF-1 พื้นที่ผิว และปริมาตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  พื้นที่ผิว และปริมาตร

  • ปริมาตรของปริซึม
  • ปริมาตรของทรงกระบอก
  • ปริมาตรขิงพีระมิด
  • ปริมาตรของกรวย
  • ปริมาตรของทรงกลม
  • พื้นที่ผิวของปริซึม
  • พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
  • โจทย์ปัญหา

(33 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ