แบบทดสอบ คณิต – IFR-6 ความน่าจะเป็น

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ความน่าจะเป็น

  • การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
  • การทดลองสุ่ม
  • แซมเปิลสเปซ(S)
  • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
  • สมบัติของความน่าจะเป็น
  • ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
  • ค่าคาดหมาย

(10 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ