แบบทดสอบ คณิต – ISR-2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  การแยกตัวประกอบของพหุนาม

  • การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ผลต่างกำลังสอง
  • การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้กำลังสองสมบูรณ์
  • การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ผลบวกของกำลังสาม
  • การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยใช้ผลต่างของกำลังสาม
  • ทฤษฎีบทเศษเหลือ
  • การหารสังเคราะห์
  • การหาผลหาร
  • การหาค่าจากค่าที่กำหนดให้

(7 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ