แบบทดสอบ คณิต – ISR-3 สมการกำลังสอง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  สมการกำลังสอง

  • การแก้สมการกำลังสอง
  • การแก้สมการกำลังสอง โดยใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์
  • การตรวจสอบจำนวนของคำตอบสมการกำลังสอง
  • การแก้สมการ
  • การแก้สมการที่ติดกรณฑ์
  • รากของสมการ
  • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง
  • การแก้โจทย์ปัญหาสมการกำลังสอง

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ