Math & More แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ บุฟเฟ่ต์ ทางเลือกใหม่ ยุคไอที

คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่?
  • ลูกเรียนแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาที่โรงเรียน ทำโจทย์ไม่ได้
  • อยากสอนลูก แต่ไม่มีเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดที่จะให้ลูกใช้ฝึกฝน
  • ไม่มีเวลาส่งไปเรียนพิเศษ หรือไม่สะดวกเดินทาง

ถ้าใช่ เราช่วยคุณได้!

จุดเด่นของ Math & More 

1. เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3

2. สามารถเลือก download แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย (ไฟล์ PDF) กว่า 10,000 หน้า แบ่งตามหัวข้อตามและระดับชั้น ตามความต้องการ แบบบุฟเฟ่ต์ ไม่จำกัด

3. สามารถเลือกแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ไม่จำกัดอยู่แค่ในระดับชั้นเรียน ของตัวเองได้

เช่น น้องเรียนชั้น ป.5 และต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ก็สามารถ download แบบฝึกหัดของชั้น ป.6 หรือ ม.1 มาฝึกฝนเพิ่มได้

4. หลักสูตร ได้รับการ พัฒนาขึ้นโดยทีมวิชาการจุฬาฯ ของบริษัท

5. แบ่งเนื้อหาเป็น 6 หลักสูตร เน้นพัฒนาทักษะทุกด้าน

  • หลักสูตรหลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงศึกษาธิการ
  • หลักสูตรเสริมโจทย์ปัญหา: เน้นเฉพาะโจทย์ปัญหา
  • หลักสูตรวิเคราะห์โจทย์ ด้วยแผนภาพ: นำเทคนิคจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
  • หลักสูตรเสริมคำนวณ: เน้นฝึกความชำนาญในการคำนวณ
  • หลักสูตรคณิตคิดใจ: สำหรับน้องๆที่ต้องการเทคนิค วิธีลัด ในการคำนวณ
  • หลักสูตร Post TEST: ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาบทต่างๆ

6. มีคลิป VDO อธิบายประกอบ (เฉพาะแพ็กเกจ Premium+)


Math & More แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ บุฟเฟ่ต์ ทางเลือกใหม่ ยุคไอที

สนใจสมัครสมาชิกแพ็กเกจต่างๆได้ที่นี่