รู้หรือไม่?

ปัจจุบันหลายโรงเรียนได้มีการทดสอบความรู้นักเรียนแบบบูรณาการ กล่าวคือ นำเนื้อหาที่อยู่คนละบทเรียน หรือแม้กระทั่งในระดับชั้นที่สูงขึ้น มาออกโจทย์ เพื่อทดสอบนักเรียนว่าสามารถประยุกต์ใช้ หรือคิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้นได้หรือไม่ ดังนั้นถ้านักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนแบบฝึกหัดในระดับชั้นที่สูงขึ้นกว่าระดับชั้นเรียนของตัวเอง ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบและท้าทายความสามารถ

เทคนิคการเรียน

นักเรียนบางคนอาจยังไม่มีความชำนาญในเนื้อหาบางหัวข้อ จึงอยากแนะนำให้ลองทำแบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว บางครั้งการทำแบบฝึกหัดในระดับชั้นที่ต่ำกว่าชั้นเรียนของตนเอง ก็เป็นข้อดี ช่วยเสริมพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น นักเรียน เรียนอยู่ระดับชั้น ป.5 แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการหาร การหยิบเนื้อหาแบบฝึกหัดในระดับชั้นที่ต่ำกว่า เช่น ป.4 หรือ ป.3 เพื่อมาทบทวนและฝึกทักษะ ก็ช่วยให้นักเรียน มีทักษะความชำนาญและความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สนใจสมัครแพ็กเกจต่างๆได้ที่นี่