Math & More แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ บุฟเฟต์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับระดับชั้น ป.1 – ม.3 ที่ต้องการเข้าถึง สื่อ (แบบฝึกหัด) ที่หลากหลาย และสามารถนำมาหยิบใช้ให้ตรงความต้องการของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ในราคาประหยัด คุ้มค่า แบบบุฟเฟต์ Math & More ใช้หลักสูตรจาก สถาบันสอนคณิตศาสตร์ ที่มีสาขาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2554 ผู้ปกครองจึงสามารถวางใจได้ถึงคุณภาพ และความครบถ้วนของเนื้อหาแบบฝึกหัด


มีเนื้อหาแบบฝึกหัดทั้งหมด  6 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรหลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงศึกษาธิการ
  2. หลักสูตรเสริมโจทย์ปัญหา: เน้นเฉพาะโจทย์ปัญหา
  3. หลักสูตรวิเคราะห์โจทย์ด้วยเทคนิคแผนภาพ: นำเทคนิคจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์มาช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
  4. หลักสูตรเสริมคำนวณ: เน้นฝึกความชำนาญในการคำนวณ
  5. หลักสูตรคณิตคิดใจใจ: สำหรับน้องๆที่ต้องการเทคนิค วิธีลัด ในการคำนวณ
  6. หลักสูตร Post Test: ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาบทต่างๆ

สมาชิกจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ และ download แบบฝึกหัดทั้งหมดกว่า 10,000 หน้า (พร้อมเฉลย) ได้ตามแพคเกจได้ที่เลือกไว้ สนใจสมัครสมาชิกแพ็กเกจต่างๆได้ที่นี่